Bevrijdingsdag 5/5 '07
Oirschot 29/3 - 6/4 '07
Oirschot 20 dec '06
Retraite Oirschot 3-da
Retraite Oirschot 9-da
Meditatiedag 21 dec '05
Overgave
Neutraal zijn in .....
Thema de Liefde
Alleen de ervaring .....
Helderheid
Meditatiedag 14 mei
Geven noch nemen
De Ruimte
Kerstcadeau
De Liefde
De Stilte
De Oorsprong
Openheid
De Liefde 2
De Ene
Gewaren
Inleiding muziek .....
 
 
 
 

Thema Ik Ben
Door Rini van Vught
9-daagse retraite 29 maart t/m 6 april 2007

Zie ook: Schema einde 9-daagse en Shiva


Ik Ben is een directe verwijzing naar “Dat” wat is. Op dat niveau is er puur, kaal en naakt Zijn. Maar ik ben is er ook op het niveau van de manifestatie/ schepping/vorm. Daar manifesteert het “Dat” wat er leven aan geeft zich binnen de schepping. De hele schepping speelt zich af en wordt waargenomen in, door en met “Dat”.

Deze Negendaagse heeft tot doel om de ongescheidenheid te herkennen en in volledige vrijheid te laten stromen, door de stilte te cultiveren of door actief onderzoek. Door uitdieping van het thema kan het je helpen met toewijding en aandacht naar de dingen te kijken. Op deze manier ga je steeds beter je eigen Bronenergie herkennen. Dit brengt je in een volkomen natuurlijke overgang en zal leiden tot de herkenning van deze Realiteit. Daar zal de eenheid steeds meer als de absolute werkelijkheid ervaren worden. De openheid die zich hierdoor aandient, zal leiden tot een grotere acceptatie van wat het dagelijkse leven je als les aandient. Dit betekent steeds meer leven vanuit het Nu.

Het onderzoek zal zich steeds toespitsen op deze twee vragen:
Wie is degene die bevrijdt wil worden? & Wat is werkelijk vrij?
Zo zul je gaan ondervinden dat wanneer we de misverstanden die door de illusie van de verschijnselen wordt gecreëerd, en de werkelijke vrijheid die Is weer centraal stellen er een grote verandering/transformatie kan plaats vinden.

Door onderzoek groeit het bewustzijn. Het bewustzijn dat: Er geen weg is, er geen einddoel is, en er geen afgescheiden ik is die op weg is. Er is niemand die het doet, ondergaat of ervaart. Het is van niets afhankelijk en er is helemaal niets voor nodig. Het enigste wat je kunt doen is je aandachtslicht steeds opnieuw naar de vrijheid te richten. Naar “Dat” wat leven geeft aan de verschijnselen, naar “Dat”waarin het verschijnt, naar “Dat”wat het creëert en naar “Dat” wat het waarneemt. Kortom er bestaat niets buiten die Ene. En daarover kunnen en moeten we niets zeggen.

Het werkelijke Zelf heeft geen enkele vorm. Wanneer je verlichting denkt te ervaren is die ervaring een verschijnsel maar niet de verlichting. Iets wat geen enkele vorm kent in helemaal niets kan zich dus in de vorm van “ervaren” niet s anders zijn dan een verschijnsel. Het is wel een manifestatie van het licht, maar slechts indirect licht zoals maanlicht ook niet van zichzelf is maar een flauw afschijnsel van de werkelijke bron..

Een verschijnsel wekt de illusie van afgescheiden te zijn. Maar afscheiding is enkel een bedenksel. Naarmate je dit onderzoekt zal steeds helderder worden dat er niets is wat een ik als afgescheiden zelf kan doen wat hem/haar ooit voldoening zal geven. Het zoeken naar spirituele verlichting is het gevolg van het geloof in dat je het verschijnsel bent. Dit geloof/bedenksel, zet je centraal, in plaats van “Dat”wat er leven aangeeft, of anders gezegd “Dat”waarin het verschijnt. Dit geloof/bedenksel saboteert de werkelijkheid en houd je in een kramp, in een persoonlijke “Hel” gevangen. Deze climax van pijn  kan zich aandienen als een eenmalige confrontatie of als een als een reeks van confrontaties. Elke confrontatie scheurt je verder los uit je zelfgecreëerde hel! Deze strijd uit zich in een slagveld met de saboteur. De saboteur heeft enkel nog een stemmetje als er duisternis heerst. Er is maar een duisternis en dat is onwetendheid. Visie of helderheid over wie of wat je werkelijk bent geeft direct verlichting!

Pas wanneer elke claim of vereenzelviging met lichaam, zintuiglijkheid, persoonlijkheid, emotionaliteit etc etc verdwenen is, is er sprake van realisatie. Je bent elk idee en elk gevoel hieromtrent kwijtgeraakt.  Dan schijnt enkel het “licht” wat je allang bent. Er zijn geen gradaties, je ziet het of je ziet het niet. Wanneer Ik Ben is alles weer kaal, naakt, leeg en vrij in werkelijk alles! Wanneer ik ben als vorm is er: afscheiding, angst en lijden.


Opening dag 2

Ik geef je dit ter overweging:
Wie is diegene die probeert vrij te zijn?
En wat is werkelijk vrij?
Het zijn de woorden die ik ook op de vriendenkring gebruikt heb om iedereen te laten onderzoeken wat lijden (persoonlijk) is  en wat vrij is.

Als je begrijpt dat de rol als leraar geen andere is dan je "dat" duidelijk te maken wil ik daar graag met je over praten.
Vanuit de liefde enkel nog spreken over de weg van de gevangenen en "Dat" wat werkelijk vrij is.

Dat er soms heftige confrontaties zijn met krampen is te verwachten, maar dan pleegt die kramp enkel verzet.
Ik kan en wil geen enkele kramp ondersteunen of bestaansrecht geven , en daarom lopen dingen soms zoals ze lopen.
Dat is geen aanval, lompheid, stom of  bot, maar pure liefde!
Je werkelijke vrije Zelf laat het allemaal rustig door zich heen spoelen en kijkt met liefde en mededogen naar al deze bewegingen.
Als iemand angst voorop ze,t kan het niet anders als gaan botsen, als we echter de vrijheid centraal zetten zal alles in liefde slijten.
Dit vraagt een radicale omezwaai in je denken over wie of wat je werkelijk bent.
Niet omdat ik het zeg, maar omdat dat de enigste niet bedachte werkelijkheid is.

Iedereen die zijn ik op een of andere manier als onvrij of afgescheiden ervaart, wil graag een persoonlijke band met, en van daaruit de goedkeuring van, zijn leraar. Daarin zit ook hun grootste angst en afhankelijkheid. Maar de leraar heeft juist opdat niveau (met niemand een) geen banden meer met de wereld.
Hij heeft enkel nog verbinding met "Dat" wat werkelijk vrij is. Daarom is er sprake van een zekere mate van realisatie.
Daarom zal het ikje, steeds erg teleurgesteld zijn en geschrokken als blijkt dat de leraar opdat niveau helemaal geen bevestigingen meer geeft en geen contact meer maakt. In tegendeel als dat ego kramp centraal stelt krijgt hij die meteen terug op zijn bord.
Een persoonlijke angst echter of ego vertaald dat volgens zijn eigen nog steeds bestaande ik-werkelijkheid (Bril).
Daarmee is het altijd beladen met deze angst en dezelfde heftigheid van deze angst.
Het kan misschien iets bijdrage om die bange mens te laten spreken, maar daarmee heeft die nog geen gelijk.
We zijn en blijven de weg naar werkelijke vrijheid centraal stellen en daarvoor moet je de persoonlijke verlangens totaal loslaten.

Dat ik persoonlijke verlangens en dingen niet centraal stel kun je ook merken aan:
Ik breng alle persoonlijke dingen in de groep aan het licht.
Ik trek ze hierdoor ook meteen uit de persoonlijke angst en kramp.
Daarnaast blijken alle andere mensen het dan ook te hebben.
Hiermede wordt elke angst van falen of anders zijn of fout zijn direct ontkracht.
Het vraagt alleen dat je het radicaal aangaat en daar kan je de leraar voor gebruiken.
Ik heb via de opdrachten gelezen en ervaren dat "die" bereidheid er is.
Een fijne transformerende 9 daagse toegewenst.


Opening dag 3

Vandaag wil ik jullie vragen om alles zo bewust mogelijk te doen.
Om je aandacht steeds bewust te richten in het moment.
Om echt lief te kunnen hebben is er als eerste een ontmoeting nodig.
Daarvoor zal je wel eerst bewust aanwezig moeten zijn in  het moment.
Jij bent aanwezig in het moment of niet.

Hoe bewuster je in het moment aanwezig bent, hoe dieper de uitwisseling met het leven zelf, die Het Levende Zelf is.
Omdat het Is, zal in de mate er bewustzijn over is, (in het moment,) er ook een eenheid met de liefde zijn die Is.
Door je bewust te richten op je innerlijk geluk, je innerlijke glimlach, zal alles wat bestaat uit, en vervult is met liefde, ook bewust ervaren worden als de Liefde Zelf.
Er is geluk in elk moment, er is vreugde in elke stap in elke ademhaling en in elke beweging.
De Liefde manifesteert zich direct in de oorsprong van elke vorm, in het scheppende vermogen, en als de waarnemer ervan, omdat de essentie liefde Is.

Leg je er vandaag speciaal op toe om zo bewust mogelijk in elke handeling te zijn. In elk moment.
Dan zal er steeds meer een eenheidservaring zijn met je oorsprong.
Wanneer weer alles kaal en leeg is zal de ruimte zich spontaan vullen met liefde, met het Goddelijke.
Kom vandaag steeds bewuster hier en Nu! Ontmoet van daaruit elk moment en alles wat zich in de essentie manifesteert.

Herhaal vandaag regelmatig deze Mantra:
Ik ben hier niet om te oordelen, maar omdat Ik van je hou!

Ontmoet van daaruit elk moment en alles wat zich in de essentie manifesteert!
Geniet met volle teugen van een vreugdevolle ademhaling, van elke beweging die zich manifesteert in het werkelijke Ik.

In het leven gaat het net als in de twee films die we hebben bekeken, je aandacht is op de liefde gericht of op de angst.
Je hebt oog voor het moment of je hebt oog voor een bedenksel.

Liefs Rini


Opening dag 4

Vanochtend zijn we gestart met een loopmeditatie buiten.
We hebben kunnen zien hoe de essentie elke dag opnieuw een wereld van vreugde en liefde creëert. En zo ontwaakte met en in jou alle vogelstemmetjes, en werd een roodgloeiende maan vervangen door een stralende zon. Van detail tot detail word alles opgenomen en aan elkaar geplakt en tot een schitterend plaatje vertaald.

Deze tijdelijke toestand komt en gaat,komt en gaat en spoelt in het nu door je heen.

Nu is, het enigste moment wat is, het enigste punt wat blijft, wat dan gevuld wordt met droombeelden en dan gevuld met waakbeelden, en jij hebt daar een notie van. Dan ben je die ruimte, die notie, dat bewustzijn en dat eeuwige onveranderlijke nu.

De mantra: “Ik ben hier niet om te oordelen, maar omdat ik van je hou!”, zal alles in een ander (dag) licht plaatsen.
Het zal, wanneer jij je realiseert dat je de tijdelijke verschijnselen niet meer bent, vanzelf overgaan in ontspanning, tot bevrijding van elke ik-kramp.

Wanneer je vrede met jezelf hebt gesloten, en realiseert wie je werkelijk bent, zal elke identificatie of incarnatie met een tijdelijk verschijnsel onzinnig blijken.  Laat je vanuit die vrede, steeds meer zakken in dat zwarte gat van stralende ruimte.
Ontdek wat werkelijk vrij is en wie die werkelijke Ik is!
Dan zal het oorspronkelijke licht gaan stralen in,door en met je dagelijkse handelingen.

Liefs Rini


Opening dag 5

Lieve mensen, we hebben de afgelopen dagen gesproken over dat je in de oefening steeds het standpunt wijzigt. Dat betekend dat het standpunt van waaruit gedacht wordt en beredeneerd slechts een idee is. Wanneer je je standpunt wijzigt door bv. met je ogen dicht te lopen, ben je ineens een blinde. Wanneer er weer vertrouwen is, wordt het nieuwe standpunt vertrouwd en volgt overgave aan en ontspanning in de nieuwe zelf gecreëerde werkelijkheid. Zo is je ervaring dus ook steeds afhankelijk van het standpunt van waaruit je start.
Echter deze ervaring is dus ook een eigen gecreëerde illusie!

Zo incaneer je steeds in een nieuw standpunt. De vraag is : Ben ik dat nieuwe standpunt?
Ben ik blind? Of ben ik dat onveranderlijke vrije zelf waarin het plaats vind?

Een standpunt is slechts tijdelijk en voor je het weet ben je er helemaal vertrouwd mee en heb je jezelf daar helemaal vereenzelvigd. Zo denk je dat je een lichaam bent, of de denker, of het voelen etc. Zo kun je gaan denken dat wat je voelt of ervaart niet goed is. Je hebt geen enkel vertrouwen meer in wat je waarneemt.

Al deze standpunten zijn te vergelijken met een geloof. Je hanteert ze als een geloof .
Je geloofd dat “dat” de werkelijkheid is, je denkt dat je “dat” bent. Je geloof in de moeder of vaderrol, je geloof in de rol van echtgenoot of echtgenote, je geloof in de rol van broer of zus, van collega’s of werknemer of werkgever. Je geloof oftewel je standpunt is bepalend voor de ervaring die je creëert. De ervaring is niet langer leeg, naakt en kaal maar gevuld.
Maar in de werkelijkheid ben je: open/standpuntloos bewustzijn/notie en verder niets!

Pas wanneer je dat echt realiseert wordt het direct een doen door niet te doen. Een weten. Zolang je niet tevreden bent met niets zul je nog lang zoeken. Verander en doorzie je standpunt en je veranderd je leven en beleving. Op die manier bevrijd je jezelf van alle projecties verwachtingen en illusies en gaat ontdekken dat elke beweging naar bevrijding een kramp en geloof is wat berust op een illusie.

Als je vrij bent hoeft er niets meer bevrijd te worden!

Liefs RiniOpening dag 6

Lieve mensen, wanneer de Waarheid en de illusie van het ongeschapene en het geschapene onmiddellijk word gezien, dan heeft zich ook de eenheid gerealiseerd. Je bent vol-ledig, en dat is niet langer een ervaring (gedachte) van tweeheid maar één!

Als elke vraag is beantwoord, wordt het stil, Is het stil. Dan is er plaats gekomen voor de Is-heid. Daar ben je niet langer (afhankelijk meer van ) een verschijnsel maar ben je het totale plaatje. Dit plaatje is nog gerelateerd aan vorm terwijl het absolute geen enkele vorm heeft in niets, helemaal niets.

Het totaal samenvallen met de gehele schepping vanuit de absolute getuige is de realisatie van eenheid. Het directe licht kan ongehinderd door die vorm heen schijnen. Wanneer je realiseert wie je werkelijk bent, hoe “het”is komt de intergratie daarvan terug in je leven door er domweg naar te handelen. Geen vragen meer maar gewoon doen.

Een ego echter kan je helemaal in een oud mechanisme plaatsen en het idee geven dat er eerst iets moet komen alvorens je kunt handelen. De intergratie van het licht in het allerdaagse, is de realisatie op elk gebied op elk niveau van de schepping van je oorspronkelijke vrijheid, liefde en mededogen.

Mogen we vandaag allemaal nog dieper wegzakken en oplossen in dat licht. En voor wie is, is wegzakken ook opgelost! Waardoor alles wat er over gesproken wordt niet meer klopt!

Liefs Rini


Opening dag 7

We hebben gisteren opnieuw gekeken naar:
Wie is diegene die bevrijd wil worden en wat is werkelijk vrij?

Wanneer je de illusie van je eigen geloof, je eigen gecreëerde bijbel / hel doorziet ben je misschien wel in staat die oude plaatjes en gewoonte los te laten.  Als dat nog niet zo is dan zal je onderzoek vandaag komen te liggen bij de vraag: ben je op een of andere manier nog gehecht aan je oude zelfbeeld? Wat staat volgens jou realisatie nog in de weg? En hoe heeft dat vorm gekregen?

Wat is je standpunt als moeder of vader, als echtgenoot of echtgenote, als broer of zus, als collega of werknemer of werkgever, als leerling of leraar? Kun je van je Zelf afblijven?
Die moeder die haar kind wil opvoeden zal van die moeder af moeten blijven!

Mag dat vrije oorspronkelijke licht nu eens vrij gaan stralen in die moeder? Als het IS leef dan daarna, handel daarna en geloof niet langer in je persoonlijke gecreëerde hel. Laat je oorsprong stralen in en door je handelen. Blijf gericht met aandacht op wie je werkelijk bent.
Daarvoor zal je de actie steeds meer naar binnen kunnen gaan leggen, en elke handeling steeds bewuster van binnenuit kunnen doen.

Meditatie kan je helpen om gerichtheid te ontwikkelen.
Het onderzoek zal je hele illusie ontrafelen en uiteen doen spatten.

Leg je vandaag toe op rust en stilte, laat je wegzakken in de hoogste werkelijkheid. Daar is alle kramp zomaar, spontaan verdwenen. Ik raad je aan vandaag de openingsbrief nog eens goed door te nemen.

Houd alles weer kaal naakt en leeg. En wanneer de leegte volkomen is zal deze zich spontaan vullen met liefde.

Liefs Rini


Opening dag 8

Dat ontwaken slechts voor een enkeling is weggelegd is onzin. Het zal deel gaan uitmaken van onze cultuur omdat de evolutie nu eenmaal voortkomt uit de oneindigheid van één oneindige gedachte. En zo keert naarmate de mensheid zich ontdaan heeft van projecties en banden vanzelf terug op zijn vrije basis.

Het is een beweging die pas rust tot hij teruggekeerd is in zijn basis, in zijn oorsprong. Van onbewegelijk naar onbewegelijk. De bevrijdingsdans van het licht!

Ik wil je vragen vandaag bewust steeds terug te keren naar je oorspronkelijke authentieke aard. Laat die steeds meer door je woorden en door je handelen tot uiting komen.

Realisatie is geen proces. Je ziet het of je ziet het niet!
Maar het proces is hoe gaat het vorm krijgen in het leven als “verschijnsel “. Als het verschijnsel één is geworden met “Dat”wat er leven aan geeft.

We hebben geen invloed op onze werkelijke aard, - die diepgaande volkomen ervaring, wijs, vrij van voorwaarde en standpunten, zonder beperkingen, zonder grenzen, zonder enige kennis,- maar we brengen onze ware aard tot uitdrukking in ons leven.

Door onze spontane openheid, kunnen we echte liefde, helder inzicht, zachtmoedigheid, vriendelijkheid en werkelijke creativiteit ervaren.
Moge het vrije licht steeds meer tot uitdrukking komen in je dagelijkse Zijn (handelen).

Liefs Rini


Opening dag 9

Zoals je in het programma staat is er steeds tijd voor waken en aanbidding.
Waar staat dat eigenlijk voor?

Wees waakzaam, want voor je het weet laat de wereld met zijn verschijnselen je weer inslapen! Je zult alert moeten zijn en blijven! Ook vandaag kun je de boog van waakzaamheid niet ontspannen. Waakzaamheid duid op de gerichtheid op wat je werkelijk bent.

Waar staat die aanbidding dan voor?
Door de gerichtheid ontstaat een zicht op de werkelijke aard van de verschijnselen. Dat wil zeggen dat we leegte waarnemen. Wanneer er sprake is van ledig, zal “het Goddelijke” de leegte spontaan vullen. Het is de liefde die zichzelf bemint. Het uit zich als een gevoeligheid van de tegenwoordigheid van de Goddelijke relatie en alle dingen daarin. Het kent geen persoon en geen enkele vorm, buiten de liefde die zichzelf bemint.

Dat wat je aangezien hebt voor een (ik) lichaam is niets anders dan een golf in de oceaan van liefde. Elke waarneming elk verschijnsel bestaat uit diezelfde golven in de oceaan van liefde, inclusief wat je verdriet of pijn noemt. Etc. etc. De golf die je een mensenleven noemt klimt naar een hoogtepunt en trekt zich weer terug. En zo trekt het verschijnsel mensenleven even als elk ander verschijnsel zich weer terug.

Het is als bij een klankschaal, als je hem aan slaat lijkt hij ogenschijnlijk een geheel eigen klank en vorm te hebben. Maar als de klank weer tot ontspanning komt, gaat hij eerst over in aum  (= de oerklank van de schepping eerste vorm van klank en schepping) en vervolgens lost hij geheel op in zijn oorsprong. Net als elke golf in de zee in zichzelf weer oplost.

Zo zal ook elk verschijnsel pas weer rusten als het is wedergekeerd in zijn basis, in zijn oorsprong.
Als er weer vanuit de vorm gerichtheid is op wie je werkelijk bent, zal er primair en blijvend een bezieling worden ervaren, een intieme relatie met God, met de liefde( aanbidding).
Wanneer we van daaruit de werkelijke verschijnselen waarnemen, wil dat zeggen in zijn leegte!

 

Liefs Rini