Bevrijdingsdag 5/5 '07
Oirschot 29/3 - 6/4 '07
Oirschot 20 dec '06
Retraite Oirschot 3-da
Retraite Oirschot 9-da
Meditatiedag 21 dec '05
Overgave
Neutraal zijn in .....
Thema de Liefde
Alleen de ervaring .....
Helderheid
Meditatiedag 14 mei
Geven noch nemen
De Ruimte
Kerstcadeau
De Liefde
De Stilte
De Oorsprong
Openheid
De Liefde 2
De Ene
Gewaren
Inleiding muziek .....
 
 
 
 

Weekend van 1, 2 en 3 september 2006 Thema: Nu
Door Rini van Vught
18 september 2006

Nu! Een prachtig thema omdat het op zoveel manieren kan worden benaderd.
Om iets over het Nu te zeggen is het misschien verhelderend voor je om eens over de paradox van de vormen iets uit te leggen.
Een vorm wekt al snel de illusie van een afscheiding op.
Binnen de vorm is dat wel zo en ook praktisch om dingen te kunnen aanduiden en plaatsen.
Maar binnen de zoektocht naar het zelf werpt het meestal grote obstakels op.
Want zoals ik al zei is het een paradox wat betekend een ogenschijnlijke tegenstelling.
In de werkelijkheid is er geen tegenstelling.

Een voorbeeld:
Ik gooi enige ijsklontjes in een glas water.
Deze ijsklontjes hebben de vorm van een blad een mens een vis en een diamant.
Het water en de ijsklontjes schijnen gescheiden en verschillend te zijn door hun vorm.
De zon schijnt maar waar zijn ze gebleven?
En waar is die verscheidenheid in vorm gebleven?
Niets is weggenomen en toch is er niets over van de ijsklontjes en hun verscheidenheid en vorm. Zijn wij dan niets?

De wereld van de afscheiding spreekt over:
Planten hebben een bewustzijn. Dieren hebben een bewustzijn. Mineralen hebben een bewustzijn. Een mens heeft een bewustzijn. Etc.
Binnen dat niveau is het een waarheid, maar is het bewustzijn dan gevangen in een vorm?
Ons bewustzijn zit die gevangen in een lichaam? Als dat huidige lichaam niet blijft voortbestaan, reïncarneert ons bewustzijn dan of raakt ons bewustzijn dan weer gevangen in een plant of in gassen of in mineralen etc.?

In de helderheid van de werkelijkheid, is bewustzijn!
Dan is een plant bewustzijn! Dan is de hele schepping met al zijn vormen bewustzijn!
Puur open bewustzijn. Dan is de mens bewustzijn! Dan Is een dier bewustzijn!
Bewustzijn  Is. En alles wat Is, Is dan bewustzijn!
Het directe naakte zien Is, zonder afscheiding, open en vrij!
Het absolute niets, is het eeuwige nu!

Nu is altijd dit moment! Een eeuwig vernieuwend nu. De denker kan Nu nooit grijpen. Want zodra de denker het woorden geeft is het verledentijd maar geen Nu. Nu is daarom altijd volkomen kaal en leeg. Het absolute Niets.Een gedicht uit het Zenboeddhisme.

Ik ben niet geboren
zal niet sterven
want ik ben
niets
maar ga alsjeblieft niet
op mijn tenen
staan.


Meditatietechnieken

In het Zenboeddhisme bestaat in de Japanse taal een Koan van één woord.
Dat is het woord: Mu.
Mu betekend: Niets.
Wanneer een leraar een Koan aan zijn leerling geeft wordt die gebruikt als een Mantra die men steeds reciteert. Een Koan is een prikkelende vertelling die wijst naar ultieme waarheid.
Ik wil deze komende dagen met jullie gaan werken met deze Koan.
Naast de Koan beginnen we vandaag met Vipassana. Vipassana is een meditatietechniek die 2500 jaar geleden werd herontdekt en onderwezen door Gautama de Boeddha. Het woord Vipassana betekent: inzicht, de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Het is een eenvoudige, praktische techniek die een universele remedie voor universele problemen biedt. De techniek is in Birma in zijn oorspronkelijke en pure vorm bewaard gebleven en staat los van iedere vorm van religie.
Bij Vipassana is het meest belangrijke dat je niet meer spreekt, als alleen met de leraar over je meditatie en hoe het daarmee gaat. De techniek is eenvoudig je sluit je ogen en blijft bewust enkel en alleen je in en uitademing voelen bij je neusgaten. Als je afdwaalt ga je zodra je het bewust bent weer terug naar de opdracht. Zo kom je geleidelijk aan uit de brei van gedachten en val je steeds meer samen met het directe Nu.
Probeer dit de hele dag door te voeren.

Succes.