Bevrijdingsdag 5/5 '07
Oirschot 29/3 - 6/4 '07
Oirschot 20 dec '06
Retraite Oirschot 3-da
Retraite Oirschot 9-da
Meditatiedag 21 dec '05
Overgave
Neutraal zijn in .....
Thema de Liefde
Alleen de ervaring .....
Helderheid
Meditatiedag 14 mei
Geven noch nemen
De Ruimte
Kerstcadeau
De Liefde
De Stilte
De Oorsprong
Openheid
De Liefde 2
De Ene
Gewaren
Inleiding muziek .....
 
 
 
 

De Liefde
Door Rini van Vught
Tekst van de afsluitingsdag 28 december 2004

Als afsluiting van het eerste jaar vriendenkring van de stilte een meditatiedag met als thema De Liefde. Dit omdat De Liefde zo opvallend centraal staat bij deze bijeenkomsten. Een meditatiedag om de verdieping van de stilte meer en meer te realiseren. Een dag om je zoektocht te delen met je vrienden en daarin een grotere openheid te realiseren. Een dag van zelfonderzoek en de tijd nemen om Stil te zijn. Een dag voor De Liefde die je bent!

In je oorspronkelijke aard is er De Liefde. Dat betekend echter niet dat De Liefde een eigenschap is zoals je dat vanuit de gevoelssfeer kent. De oorspronkelijke Liefde kun je in geen enkele vorm gieten of benoemen. Met woorden kun je er alleen naar de oorsprong verwijzen. Hij gaat voorbij elke vorm, in alles. Hiermee wordt geen liefde bedoelt vanuit een gevoelsfeer, maar eenvoudig de oorspronkelijke liefde die is.

BV. De Liefde tussen een moeder en kind Is. We kennen dit eigenlijk allemaal en het heeft niets met het voelen te maken of persoonlijke relaties. Het ervaren van liefde is slechts een verschijnsel. Je oorsprong is
De Liefde
waarin alles verschijnt. Het kent geen voorwaarde en geen weg ernaar toe. Hij Is eenvoudigweg. Wanneer je bij de directe ervaring blijft is er alleen maar De Liefde. Wanneer je het nog verwart met een persoonlijk gebeuren, dien jij als persoon lief te hebben. Je merkt dan meteen dat er een weg is en een voorwaarde om liefde te kunnen zijn. Dit is een grote illusie……. Er zullen meer momenten in je leven zijn dat je deze liefde vanuit de gevoelssfeer niet ervaart als wel. Dat wil niet zeggen dat je je kind niet lief hebt. Als
De Liefde
is, is elke andere ervaring enkel een gevolg van een identificatie. Zolang als je in deze mis-identificatie gelooft en in stand houd, lijkt je oorspronkelijke liefde en vrijheid een nog te behalen doel, waarvoor je hard moet werken om het te bereiken. Hoe harder je werkt des te verder lijkt de afstand te worden tussen Dat wat is en je ervaring. Je kunt tenslotte de denker niet bestrijden met de denker.

Als je kijkt naar een bloem zie je dat deze bloeit om niet. Ze bloeit voor iedereen zonder onderscheid. Ook voor de grootste massamoordenaar, ze kent in die zin geen voorwaarden.

De oorsprong van de bloem is dezelfde als de oorsprong die leven geeft aan dat lichaam, de denker en dat gevoel. Er is echter een groot verschil, de bloem kan alleen maar bloeien omdat dat haar aard is. Bij de mens is het zo dat alle verschijnselen zo vrij zijn als de oorsprong zelf, en op die manier het idee creëert afgescheiden te zijn. Deze illusie is een grote valkuil die velen ik-kramp in zijn web gevangen houden. De Liefde is onpersoonlijk en totaal één met Dat wat leven geeft aan al deze verschijnselen. Door de afscheiding is de illusionaire mens op weg zich geliefd te voelen. In zijn oorsprong voelt men zich niet geliefd maar weet men zich geliefd. Dit weten is niet gebaseerd op herinnering of herkenning maar op kennen en weten.

De Liefde heeft niets met seksualiteit te maken maar kan er wel toe leiden. Binnen de intimiteit van de seksualiteit komt het je geliefd weten en de éénwording het meest tot zijn recht. Oogcontact is een belangrijke ingang om De Liefde centraal te stellen en te houden.

Wanneer twee geliefde De Liefde bedrijven, verdwijnen de geliefde en blijft De Liefde over. De persoonlijkheid lost helemaal op als De Liefde het overneemt. Je zou kunnen zeggen dat je dan eigenlijk weer de oorspronkelijke éénheid ervaart met je oorspronkelijke Zelf die Liefde Is.

In het komende jaar wens ik je een jaar van transformatie toe. Alle transformatie in ieders mensenleven is gericht op de oorspronkelijke Vrijheid, Vrede, Ruimte, Stilte en Liefde. Er is een Realisatie over dus niet van horen zeggen maar vanuit je eigen directe ervaring dat je werkelijk Vrijheid, Vrede, Ruimte, Stilte en De Liefde bent. Deze transformatie krijgt een grotere kans als je bewust ophoudt iets te bereiken, iets voor te stellen, of te doen alsof je het al weet. De ruimte die dan ontstaat is onpersoonlijk en Vol-Ledig.

 

Vrede aan jou! Rini.