Bevrijdingsdag 5/5 '07
Oirschot 29/3 - 6/4 '07
Oirschot 20 dec '06
Retraite Oirschot 3-da
Retraite Oirschot 9-da
Meditatiedag 21 dec '05
Overgave
Neutraal zijn in .....
Thema de Liefde
Alleen de ervaring .....
Helderheid
Meditatiedag 14 mei
Geven noch nemen
De Ruimte
Kerstcadeau
De Liefde
De Stilte
De Oorsprong
Openheid
De Liefde 2
De Ene
Gewaren
Inleiding muziek .....
 
 
 
 

De Ruimte
Door Rini van Vught
7-daagse retraite 11 t/m17 februari 2005

Ruimte, wat kun je daar nou over zeggen? Is er ruimte voor jeZelf? Of is het Zelf ruimte?

Als we zo een week ons terug trekken in Stoutenburg laat je iets thuis. Het is alsof er iets achter gelaten wordt. Onderzoek dat maar eens goed wat je daar achterlaat…. of laat je iets achterwege…. los? Je stapt als het ware van de ene werkelijkheid in een andere werkelijkheid. Maar wat maakt nu die stap? En wat wordt gevuld met de ene na de andere werkelijkheid? En wat is dan werkelijkheid? En dat wat schijnbaar wordt gevuld met de ene na de andere werkelijkheid kan dat wel gevuld worden?
Kijk, je kunt zeggen dat je mogelijk een bepaalde rol achtergelaten hebt…. Van wie?…. En van wie moest je die rol vervullen? En door die rol van verwachting, voorwaarde, eisen, angsten, overtuigingen, geloofssystemen, achter of nog liever gezegd thuis te laten, kwam er spontaan ruimte. Ruimte voor een andere rol. Ruimte voor vernieuwing. Of valt elke rol radicaal weg. Is er wel ruimte in De Werkelijke Ruimte voor een rol of iets. Wie ben ik in deze Ruimte…..wat ben ik in deze Ruimte….. Is daar nog wel enig standpunt, hardheid of een verdichting mogelijk? Of gaat alles over in een zachte ondefinieerbare vloeibaarheid?

Voor de meeste is dit mentaal wel duidelijk maar er is vaak nog wel iemand die op die ruimte is gericht. Je zou kunnen zeggen:Als je De Ruimte bent vraagt dit weten dat je erin springt zonder dat er iemand is die dat doet. Dat springen duid er dan op dat je totaal één bent/wordt/ samenvalt met De Ruimte in de Ene. Er is vanaf dat moment niemand die het ondergaat niemand die het doet en niemand die het ervaart. Er is Overgave,Ruimte, Stilte, Helder, Blanco, Maagdelijk-Rein en Onbevlekt.

Diverse mensen hangen in zo’n tussengebied van iets niets. Het is net niet die volledige sprong, overgave, ontspanning, versterving, onthechting. Als die namelijk gerealiseerd is, is er overgave, ontspanning, onthechting, liefde……… Er is dan niets meer dat zich erop richt. Dan is elke verdichting/ik vorm opgehouden. Deze week staat in het teken van De Enige Werkelijke Eeuwige Ruimte. Je werktuigen op het niveau van de illusionaire ik wanneer die zich weer manifesteert zijn: Er is niemand die het ondergaat niemand die het doet en niemand die het ervaart. Er Is Ruimte Stilte! En daar bij blijven! Als de aandacht weer ergens in is vergleden en er is weer een identificatie in gekropen en daar komt weer bewustzijn over ga dan weer gericht naar binnen en richt je op de ruimte. Ervaar je daar de Ruimte….. eenmaal weer contact laat je de inspanning weer los. In wezen bestaat er geen denken in een goede richting. Omdat alle denken gericht is op het waargenomen, dus op de verschijnselen. Gedachten zijn geen waarnemende maar waargenomen dingen. Zolang onze aandacht hierop is gericht is er geen vrijheid. Vrijheid is alleen te vinden in het nu en daar zijn alle waarnemingen totaal verdwenen. Door het weer in de ontspanning te plaatsen valt er weer elke ik-kramp uit. Je holt de beweging weer uit…. Wat overblijft is Ruimte. Eenmaal in de zee van de Ruimte komen er misschien nog steeds golven van gedachten, gevoelens, emoties, lichamelijkheid op……maar blijft leeg….. een gerichtheid vóór alle verschijnselen, Ruimte….. en zo ben je alles en niets.

Een waarneming vanuit een middelpunt kan men ook radicaal omdraaien. Binnenste buiten keren. De waarneming van buiten naar binnen. Ook dan is er die directe ervaring van De Ruimte waarin de ontspanning in de overgave doorslag gevend is. Smeltend in de golven van liefde, in die zee van oneindige vrijheid lost alles helemaal op. Ook de laatste restjes van ik-kramp. Steeds subtieler steeds ijlere krampjes tot er een vol-ledige bewegingsloze Stilte is. Een Ruimte, Helder, Blanco Maagdelijk Rein en Onbevlekt.

Veel devotie en genade in deze week. Rini