Bevrijdingsdag 5/5 '07
Oirschot 29/3 - 6/4 '07
Oirschot 20 dec '06
Retraite Oirschot 3-da
Retraite Oirschot 9-da
Meditatiedag 21 dec '05
Overgave
Neutraal zijn in .....
Thema de Liefde
Alleen de ervaring .....
Helderheid
Meditatiedag 14 mei
Geven noch nemen
De Ruimte
Kerstcadeau
De Liefde
De Stilte
De Oorsprong
Openheid
De Liefde 2
De Ene
Gewaren
Inleiding muziek .....
 
 
 
 

De Stilte
Door Rini van Vught
Tekst van de afsluitingsdag 3 november 2004

De Boeddha zei: “Alle dingen zijn geen-zelf” Er bestaat nergens een ziel, zelf of ego in het binnenste van de mens.
De mens is een verzameling van vijf tijdelijke ophopingen (skandha’s): vorm, gevoel, waarneming, karmische formatie en bewustzijn. De vijf skandha’s houden vast aan de idee van een ego dat ze bijeen houdt. Maar eigenlijk is er niets, alleen een reeks processen

Twee bekende Pali-verzen over de Boeddhistische leer van persoon en geen-zelf.

Zijn alle componenten aanwezig,
Dan spreken we van ‘voertuig’.
Net zo spreken we van ‘levend wezen’,
Als de ‘vijf ophopingen’ aanwezig zijn.

Lijden bestaat. Maar degene die lijdt niet.
De daad vindt plaats. Maar er is geen dader.
Vrede bestaat. Maar niet diegene die vrede ervaart.
Er is een pad. Maar niemand die het gaat.

(Boeddhaghosa, Visuddhimagga)

De boeddhistische leer leert ons dat:

Karma wordt gevormd door onwetendheid.
Door onwetendheid ontstaan karma-formaties die tot wedergeboorte leiden.
Door dat karma komt bewustzijn op.
Door dat bewustzijn ontstaan naam en vorm (mentale en fysieke verschijnselen).
Door naam en vorm ontstaat gevoel.
Gevoel leidt tot verlangen en verlangen tot willen vasthouden.
Dat zet het proces tot wording in gang en wording leidt tot wedergeboorte.
Wedergeboorte brengt ouderdom, dood, pijn, verdriet en wanhoop.

Dit is de wet van oorzaak en gevolg of ’onderling afhankelijk ontstaan’
Niets bestaat op zichzelf: het ontstaat door het ander en vergaat ook weer.
Dit hele proces is echter omkeerbaar.
Het inzicht van verlichting heft karma en lijden op.
En in plaats van doodsangst wordt nirvana mogelijk.

Hierboven worden verschillende uitgangsposities van het Boeddhisme beschreven.
Zo in eerste instantie zou je denken dat ze weinig met stilte te maken hebben maar daar zal in de loop van de komende week wel meer zicht op gaan komen.
Onwetendheid over diegene wie je nu denkt te zijn kan je aardig bezig houden.
Steeds starten er totaal onbewust mechanismen op die je in een rol trekken of je emotioneel alle hoeken van de kamer laten zien zolang je er nog een identificatie mee hebt.
Uiteindelijk zal het oorspronkelijke onbeweeglijke Zelf, waar alle bewegingen in plaats vinden, in stilte dit alles (met een glimlach) gadeslaan.
Je identificatie met de verschijnselen zal je lijden in stand houden.
Een radicale afstand van dit alles door steeds met je aandacht bewust terug te keren naar wie je werkelijk bent zal je binnenleiden in het Nirvana.
Het kan zeer pijnlijk zijn als oude emotionele pijnen je opnieuw bezoeken.
Het ego gaat meteen weer worstelen met deze pijn
Maar wie ben je nou... ook al lijkt het alsof je er volledig bent ingekropen.
Kan je er wel volledig inkruipen? Of is er dan niet nog steeds dat zelfde vrije in zijn luie stoel liggende bewustzijn wat de boel gadeslaat.
Ervaar dat dat er nog steeds is en daarin verschijnt ook die druktemaker.
Laat dat verschijnsel maar zijn gang gaan..... daar heb je toch niets over te zeggen.
Laat het licht zichzelf bevrijden en ga naar het vrije zelf.
Ga smelten in die onuitsprekelijke liefde die is, en die je bent.
In deze liefde zijn we één.
Daarin wegzakken is het eeuwige geluk.
Daarin wordt je gedragen en vastgehouden tot elke vezel in je zich geliefd weet.
Daar smelt alles en zak je in overgave ook al gaat de rest nog zo tekeer.

Als je zo verstrikt ben geraakt in zo’n gevoel van pijn en verdriet dan denk je dat je jezelf volledig kwijt bent. Kan dat? ..... Kan je werkelijke Zelf hierin verstrikt raken?
Is er niet altijd iets dat hier naar kijkt?  Wie ben je dan? Er is pijn maar daar heeft niemand last van! Misschien ben je   wel teleurgesteld in het feit dat dat er nog is. Verstandelijk weet je dat die verschijnselen gewoon doorgaan maar als zij zich voordoen is er toch weerstand om de pijn en afwijzing daadwerkelijk te willen voelen. De teleurstelling is typisch iets van de denker die je maar steeds voorhoudt dat het moet en zal gaan verdwijnen.
Luister er verdwijnt werkelijk niets! Het gaat er dus om dat je je aandacht weer terug trekt uit die ik-kramp waardoor je weer gaat smelten in je werkelijke Zelf. Dit zou uiteindelijk kunnen gaan leiden tot volledig oplossen in de liefde van elke ik-kramp maar..... wie houdt zich daar nog mee bezig? Als daar je aandacht van wie je bent komt liggen zul je ‘het verschijnsel leven’ heel anders gaan ervaren. Het lijkt alsof ‘je reactie op’, ook iets persoonlijks zou zijn..... maar daar is geen ik aan te pas gekomen. Ook die reactie doet zichzelf en vertelt niets maar dan ook helemaal niets over 'het Zelf'.  Opeens is er weer bewustzijn over dat je erin zit..... zomaar ... spontaan... en dan kun je de aandacht er weer uit halen en richten op wie je werkelijk bent.
Zo bevrijdt het Licht zichzelf uit het verschijnsel net zo lang totdat het weten en het handelen er niet meer toe doen. Alle verschijnselen zijn oké omdat je ervaren hebt dat je iets heel anders bent -- dat je die verschijnselen niet bent.

Ervaar hoe de liefde je van binnenuit beroert.
Zo vaak je aandacht er maar vertoefd zo vaak is er die beroering.
Dat ben jij en niets anders dan Dat!
Liefde, blijheid, overgave, ruimte, stilte.

Stilte is onbeweeglijk.
Stilte is overgave.
Stilte is openheid.
Stilte is vormloos.
Stilte Is.
Stilte is het enige verschijnsel wat blijft.

Er is dus Stilte, onbeweeglijkheid, bewustzijn, verschijnselen, ervaringen, aandacht, licht.
Door je aandacht, als er weer bewustzijn is ontstaan, te richten op de vraag wie ben ik, is er een langzaam terugtrekken van incarnatie-energie uit de verschijnselen, en een direct oplossen van karmische formaties. Er ontstaat vanzelf steeds meer stilte.