Bevrijdingsdag 5/5 '07
Oirschot 29/3 - 6/4 '07
Oirschot 20 dec '06
Retraite Oirschot 3-da
Retraite Oirschot 9-da
Meditatiedag 21 dec '05
Overgave
Neutraal zijn in .....
Thema de Liefde
Alleen de ervaring .....
Helderheid
Meditatiedag 14 mei
Geven noch nemen
De Ruimte
Kerstcadeau
De Liefde
De Stilte
De Oorsprong
Openheid
De Liefde 2
De Ene
Gewaren
Inleiding muziek .....
 
 
 
 

Gewaren
Door Rini van Vught
25 mei 2004

De inhoud van je kast is afhankelijk van je levenservaringen. Als je onderzoekt wat er steeds werkelijk gebeurt is er een directe ervaring in het NU en daarna is er een koppeling aan het verleden via het denken. Je haalt via je geheugen allerlei herinneringen en herkenningen naar boven uit je kast vol herinneringen en herkenningen. Als de bodem echter uit de kast is er sprake van djana in alle omstandigheden. Dit betekend steeds dat de directe ervaring altijd gekoppeld blijft aan het NU. Het betekend ook dat herkennen en herinneren over het oorspronkelijke in werkelijkheid niet bestaat.

Ik noem het liever weten omdat weten los staat van de tijd!
Weten dat los staat van de tijd kun je kennen noemen….. je laat her vervallen.
Weten zou je ook inneren kunnen noemen, een woord dat door professor ten Haeve steeds gebruikt wordt als het over een autonoom stuk gaat van het menselijke wezen.
Als je een directe ervaring ook beschrijft ga je met je aandacht naar binnen, naar de kern van je wezen dat Is. Dit inneren is eveneens zonder tijdsbepaling. Geen her dus.
Afgelopen week ontviel me het woord gewaren…..
Het is geen bestaand woord en er kleeft dus nog niets aan vast.
Gewaren is een combinatie van de woorden ervaren en gewaar-zijn.
Het gewaren verwijst naar de directe ervaring en het gelijktijdige gewaar zijn erover, totaal NU. Los van alle tijd,- en persoonlijke grijpacties.

De werking van de hersenen.

In onze westers wereld wordt ons intellectualiteit gemeten aan de hand van het zogenaamde I.Q. Intelligentiequotiënt oftewel je verstandelijke capaciteit vastgesteld aan de hand van gemiddelden.

Er gaan echter steeds meer stemmen op voor een Emotioneel intellect, het zogenaamde E.Q. Emotioneel quotiënt.

Emotionele intelligentie wordt gemeten aan de volgende 4 uitgangsposities.

  • De aanleg de eigen emotionele toestand en die van andere te herkennen.
  • De aanleg het natuurlijke verloop van emoties te begrijpen. (bij schaken volgen de loper en het paard een vaste regel over zijn manier van bewegen, zo hebben angsten en woede bv een verschillend verloop in tijd)
  • De aanleg om redelijk over de eigen emoties en die van andere na te denken.
  • De aanleg de eigen emoties en die van andere te sturen.

Mijns inziens is je intellect echter afhankelijk van het samenwerken tussen twee delen, het Intellectueel quotiënt en het Emotioneel quotiënt.

Welke delen in de hersenen zijn hiervoor verantwoordelijk?

Je kunt de hersenen in twee delen opsplitsen

1. Het cognitieve brein is het bewuste rationele denkvermogen naar de buitenwereld en ligt over het limbische systeem heen.

2. Het limbische systeem is in eerste plaats ingesteld op overleven en voor alles gericht op het lichaam het controleert gevoelens emoties en de fysiologie van het lichaam. Het ligt in het diepst van de hersenen. Een soort eigen hersenen binnen de hersenen. Het emotionele brein is gericht op de emotionele kant van ons bestaan en in alles op het lichaam. Het controleert daarnaast de ademhaling, het hartritme, de bloeddruk, de eetlust, de slaap, het libido, de afscheiding van hormonen en het functioneren van het immuunsysteem. Het bewaard het evenwicht tussen al deze functies. Het limbische systeem kan je emotionele en je rationele hersenfuncties volledig uitschakelen en overgaan op een pure overlevingsactie. Er wordt bv.direct een signaal van ervaren naar het fysieke gestuurd bij verbranding, of bij een noodstop bij auto rijden. Het maakt daarin ook wel eens vergissingen, waardoor er een plotselinge onnodige (overlevings)reactie is

Het slecht functioneren van het emotionele brein is het gevolg van een pijnlijke ervaring zonder verband met het NU.
Het genezen van je brein is het herprogrammeren in het NU, Djana dus!

Als je cognitieve brein en je emotionele brein slechts samenwerken, ervaart men veel problemen. Deze slechte samenwerking is in feite ontstaan door te pijnlijke gebeurtenissen waarvoor je je tijdelijk hebt afgesloten om deze te voelen ervaren.
Bv. Je hebt je als kind erg afgewezen gevoeld door je beide ouders. Dan heb je je misschien afgesloten om diverse emoties binnen persoonlijke relaties niet te hoeven voelen. Je beleeft deze ervaringen dan via je limbische systeem waardoor je ongevoelig lijkt te zijn geworden voor bepaalde emoties. In wezen is de directe ervaring op deze manier losgekoppeld geraakt van het nu. Hoog intellectuele mensen hebben vaak al hun zelfvertrouwen op het cognitieve hersendeel gebouwd en daar een prachtig netwerk van verbindingen gecreëerd. tussen het limbische en cognitieve maar van samenwerking met het emotionele deel is geen sprake.
Als er echter op deze manier weinig samenwerking met het emotionele deel is zal spreken en taal weinig oplossing bieden in het probleem. Omdat de ingang van de emotie niet direct gekoppeld is aan de taal maar aan het lichamelijke. Een lichaamsmassage kan dan wonderen doen om het evenwicht te herstellen. Het herhalen van deze massages kan de emotionele kant weer losmaken en opnieuw in het nu brengen.

Het herprogrammeren in het nu maakt dat er weer een grotere openheid ontstaat waarin ruimte is voor alle verschijnselen en zijn directe ervaring. De kast wordt zogroot dat de begrenzing van de kast samenvalt met al wat is, en op die manier wegvalt. De kast bestaat wel maar is onpersoonlijk, tijdloos en vormloos in alles, gebaseerd op kennen en inneren.
Het inneren is als een aandacht die in een trechter word gebracht en aan het uiteinde een oneindige ruimte ervaart. Het Is!
Zoals de basis van onze lichamelijke verschijningsvorm de hersenen binnen onze hersenen zijn en het vermogen bezitten om in een moment alles stil te zetten en uit te schakelen.
Zo is het ook met het inneren, je gaat via de kundalini stroom met de vorm van de hersenen mee naar binnen. Naar het limbische centrum direct door naar het oneindige Zijn.

Het gewaren, wat verwijst naar de onpersoonlijke directe ervaring en het gelijktijdige gewaar zijn erover, totaal NU.