Bevrijdingsdag 5/5 '07
Oirschot 29/3 - 6/4 '07
Oirschot 20 dec '06
Retraite Oirschot 3-da
Retraite Oirschot 9-da
Meditatiedag 21 dec '05
Overgave
Neutraal zijn in .....
Thema de Liefde
Alleen de ervaring .....
Helderheid
Meditatiedag 14 mei
Geven noch nemen
De Ruimte
Kerstcadeau
De Liefde
De Stilte
De Oorsprong
Openheid
De Liefde 2
De Ene
Gewaren
Inleiding muziek .....
 
 
 
 

De Vormloze Helderheid van je Oorspronkelijke Zelf
Door Rini van Vught
laatste satsangavond voor de vakantie "Vriendenkring van de Stilte" juni 2005

Dit cadeautje staat symbool voor:De Vormloze Helderheid van je Oorspronkelijke Zelf.

Het is de Goddelijke Boeddha natuur van de Ene!

Ik vind het een zeer treffend symbool voor wat ik je het afgelopen seizoen heb getracht duidelijk te maken.
Hier een korte samenvatting van de belangrijkste lijnen.
De vraag die je als basis steeds aan jezelf stelt is: Wie ben ik?

Het antwoord wordt getoetst aan de volgende toetsteen:
Alleen de ervaring die er altijd is, is de Ervaring die je bent.

 Deze toets gebruiken we op de drie gekende bewustzijnsniveaus:

  • Waakbewustzijn
  • Droomslaap
  • Droomloze slaap

Als je dit helder is, en je daar een antwoord op hebt gevonden, niet alleen mentaal maar ook in je eigen directe ervaring, kan elke ik-kramp oplossen.

Als de ik-kramp volledig is opgelost dan: Is er niemand die het doet, niemand die het ervaart en niemand die het ondergaat!
Wanneer dit bovenste tot je eigen directe ervaring behoort is het Vormloze en de Helderheid van je Oorspronkelijke Zelf in je tot realisatie gekomen.
Wat overgebleven is, is de universele Ene waar niets meer over te zeggen valt en waar geen dualiteit is.

Ik hoop dat het in ieder van ons tot vrijheid komt.
Dan zal er slechts nog Één Vrijheid Zijn die onpersoonlijk is!

Mogen dit symbolische cadeautje je steeds doen herinneren aan wie je eigenlijk bent.
Mogen deze herinnering aan het Vormloze en de Helderheid van je Oorspronkelijke Zelf als enigste en belangrijkste drijfveer
van je zoektocht je Zijn doorstralen.
Zozeer dat het Oorspronkelijke Licht van het bewustzijn in alle vrijheid zijn dansje doet!

 

 

Rini juni 2005