Bevrijdingsdag 5/5 '07
Oirschot 29/3 - 6/4 '07
Oirschot 20 dec '06
Retraite Oirschot 3-da
Retraite Oirschot 9-da
Meditatiedag 21 dec '05
Overgave
Neutraal zijn in .....
Thema de Liefde
Alleen de ervaring .....
Helderheid
Meditatiedag 14 mei
Geven noch nemen
De Ruimte
Kerstcadeau
De Liefde
De Stilte
De Oorsprong
Openheid
De Liefde 2
De Ene
Gewaren
Inleiding muziek .....
 
 
 
 

Meditatiedag 14 mei 2005
Door Rini van Vught
14 mei 2005

Er is niemand meer die het doet, niemand meer die het ervaart en niemand meer die het ondergaat!

We staan aan het begin van het pinksterfeest wat in de Christelijke kerken wordt herdacht met een viering. Officieel begint het pinksterfeest om 12 uur vanmiddag.
Wat is dat eigenlijk voor een feest en wat wordt herdacht!
Pasen is nu acht weken geleden en daarin werd herdacht hoe Christus werd gekruisigd, en na drie dagen aldus de getuigenissen is verrezen uit de dood.

Volgens de Christelijke overlevering zou Christus de eerste zes weken na Pasen lichamelijk bij hun gebleven tot aan de dag dat hij is opgestegen naar zijn vader in de hemel, deze dag herdenken we via hemelvaartdag. Dat is de zesde donderdag na Pasen. De tweede zondag na hemelvaartsdag is het Pinksteren. De apostelen waren tezamen met Maria bijeen in het Cenakel. Daar storten zich de Heilige Geest over hen uit in de gedaante van vurige tongen. Ze begonnen plotseling vanuit een dimensie te spreken die elke taal barrière doorbrak. De mensen dachten dat ze dronken waren maar verbaasde zich er ook over dat men hen kon verstaan ondanks dat men een andere taal sprak.
Wat is de Heilige geest eigenlijk voor iets volgens de katholieke theologie? Volgens hen is dat de liefde tussen God de Vader en God de Zoon. Het is de derde persoon van de goddelijke drie-eenheid! Drie en toch één.Het zijn drie afzonderlijke personen maar toch volledig één.
Als je het van de advaita vedante bekijkt, ( de leer van het non-dualisme), Is er slechts EEN, je zou kunnen zeggen de Vader waarin zich alles afspeelt het oorspronkelijke onbeweeglijke geheel vormloze Zelf .
De Zoon zou de manifestatie in de vorm kunnen zijn Ik Ben lichamelijkheid denken en voelen.en de Heilige geest is de aandacht, het licht wat vanuit het bewustzijn ergens op valt en direct een is.
Vader Oorsprong, Heilige Geest licht, liefde, en de Zoon alle vormen en verschijnselen.
De Zoon werd gelijk aan de mens aldus de overlevering en creëerde op die manier een rechtstreekse verbinding met de oorsprong. De Vader van alles.
Nisargadatta noemt het Dat wat er leven aan geeft! De leraar die de leerling in verbinding brengt met zijn oorsprong. De leerling ziet zijn oorsprong in de spiegel. De leraar is als stilstaand water geworden en daardoor een spiegel. Een beweging in het water en de spiegel is troebel. In deze oorspronkelijke onbeweeglijkheid van het Zelf, Ziet men de Vader van alles. Zo wordt Christus de Zoon van God en de Christenen in hem De zonen en dochters van God de Vader en broeders en zusters van Christus de Zoon
Geen afscheiding maar eenheid.
De kleuren van het pinksterfeest zijn rood vanwege het vuur van de liefde en wit vanwege de helderheid en zuiverheid in het ongeschonden maagdelijke onbeweeglijke oorspronkelijke.
In de boeddhistische afbeeldingen is ook vaak die vurige tong van de Heilige Geest te zien boven een Boeddhahoofd. Ik heb een voorbeeld meegenomen.

Hoe zit dat met dat stilstaande water?

Er is een onuitsprekelijke vormloze oorsprong, waar je niets over kunt vertellen. Dan verschijnt daarin direct Ik Ben bewustzijn, wat gebruik maakt van de zintuigen om te ervaren.
En hierdoor schept deze een object! Wanneer je beseft en helder hebt dat je nog de waarnemer noch het waarnemen noch het waargenomenen bent kan je de aandacht bij de aandacht houden. Hierdoor verhinder je elke vorm van incarnatie en wedergeboorte en blijft het water onbeweeglijk. Door dit steeds toe te passen ontstaat geen karma meer en lost de oude karmische schuld vanzelf langzaam op. Besef dat je oude gewoonte nog een tijd zijn naweeën heeft. Maar als jij steeds je aandacht terug stuurt naar zijn oorsprong en daar bij blijft is het slechts een kwestie van geduld en alles lost helemaal op. Dan staak je elke dialoog met je oude pseudo-identificaties. Of zoals Jan van Delden zegt met je vrijers. Daar ligt je vrijheid weer binnen handbereik, zodra je helder hebt dat je elke dialoog met die vrijers kunt staken.

Zoals de meeste wel weten was doctor weer bij ons in de praktijk op bezoek. Doctoor is een medium uit Colombia die ik gratis onderdak verschaf om geld in te zamelen voor een kindertehuis. Ik zie hiervan de beperkingen maar ook de zegeningen. Ik heb helemaal niets met dat verschijnsel maar ook geen enkel motief om in te grijpen. Het is zoals het is, en dat heeft ruimte gecreëerd voor elk verschijnsel wat bestaat. Daar is een stuk dualiteit tot stilstand gekomen en elke kramp opgelost.

En zoals gewoonlijk waren er ook weer enige mensen die beweerde last te hebben van entiteiten die hen lichamelijk en geestelijk zouden lastig vallen. Doctor vroeg me of ik met een van de wanhopige mensen wou spreken. Ik heb deze persoon eerst haar verhaal laten doen en daarna het volgende uitgelegd.
Mevrouw u moet het volgende heel goed gaan begrijpen anders komt u nooit meer van uw entiteiten af. Een entiteit heeft alleen macht over u als u die op een of andere manier verleend.
mevr als ik tegen u zeg dat u groen bent heeft u daar dan last van? Antwoord: nee. Mooi maar als ik zeg dat u een takken wijf bent wat ervaart u dan? Antwoord: dat vindt ik niet prettig.
Zo is het ook met entiteiten, zolang als u er iets mee heeft hebben ze een ingang.
Wat u moet doen is elke dialoog zowel lichamelijk of mentaal (via gedachten) radicaal stoppen! Leef gewoon door of zoals Christus zei "Bidt alsof ge het al verkregen hebt"!
Zolang als men nog op een of andere manier een dualiteit aangaat, is er een ingang.
Christus ze :"Niets van buitenaf kan de mens bezoedelen" Dit betekend dat men de entiteiten ruimte geeft en daar leven ze van. Een entiteit heeft geen enkele macht uit zichzelf over je tenzij jij die bewust of onbewust geeft! Deze ruimte geeft de persoon zelf op een of andere manier bv door hun angst en hun geloof hierin. Hoelang denk je dat ze nog doorgaan als men gewoon alles negeert????? Er werkelijk op geen enkele manier meer energie insteekt, en na enige gewenning geen enkele aandacht meer! Ongeacht welke verschijnselen ook!
Daar valt niet veel eer meer te behalen....... Toch! Daarnaast kun je je ook gaan afvragen of entiteiten wel werkelijk bestaan. Als er gedachten over bestaan, bestaan ze ook binnen een vorm. Het scheppend vermogen van de mens kan deze verschijnselen dus zelf creëren. Ik zou dus tekort schieten door de stelling nemen dat het alleen onzin is. Het is binnen de gedachten energieën absoluut geen onzin meer maar bittere ernst. En toch is het beide waar, onzin en geen onzin! Hoe maak je dat nu duidelijk bij iemand die stelling (standpunt) heeft ingenomen dat het geen onzin is.

Ik heb dus tegen die mevrouw gezegd dat ik het liefste haar gezegend water van doctor door de gootsteen zou willen weggieten! Want zolang als ze de strijd op een of andere aanbind is er een dialoog! Als doctor de strijd aangaat en de entiteiten verjaagt bevestigd hij een strijd! Doctor houdt op die manier ook de entiteiten in stand en verleent ze macht! Stop dus radicaal met die onzin en je ontneemt ze alle macht! Het is doen door niet te doen! Stop dus met die vrijers! Daar ligt dus je vrijheid weer binnen handbereik, zodra je helder hebt dat je elke dialoog met die vrijers kunt staken.

Paulus wenst ons de vrede die niet van deze wereld is! Wat een prachtige woorden met een ongelooflijk waarheid gehalte. Waarom vrede niet van deze wereld? Omdat je anders gelooft en blijft hangen in de vormen die je meent te kennen. Deze vorm raakt daarbij ook nooit bevredigt en kan daar zelf helmaal niet komen. Maar vrede die voorbij het aardse kennen gaat, verlaat de gehechtheid met de aardse vormen. En als laatste de ik-vorm! Dan is er niemand meer die het doet, niemand meer die het ervaart en niemand meer die het ondergaat! Zolang er iemand is is er een dialoog, als je de dialoog doorziet komt er stilte. Stilte is een spontaan gevolg doordat je de aandacht weer op de aandacht richt en er alleen spontaan Nu / Zijn overblijft.

Zie, dat in het voorbeeld van de entiteiten, geen verschil is met jou zogenaamde problemen. Alleen de vorm is anders. Men kan alleen door die radicale onthechting de oorspronkelijke vrijheid weer bewust worden! Alleen dus door te groeien in het onpersoonlijke zelf, wat geen dialoog voert met elke vorm, zelfs niet de ik-vorm, ontgroeit men deze dualiteit en vormen. Daar ligt een vrijheid die groter is als de vorm doctor tot nu toe predikt!  En neem maar van me aan dat Christus en Paulus gelijk hebben! En jouw werkelijke Zelf kan zelf begrijpen dat op deze manier er geen ikje meer overblijft. Het is een kwestie van……

Als je daar eenmaal bent gaan we spreken over er heeft nooit een ikje bestaan want dat was slechts een illusie. En een illusie kan alleen ophouden te bestaan als je hem volledig doorziet! Er was dus ook geen weg want die oorspronkelijke vrijheid bleek nooit weg te zijn geweest je identificatie, aandacht verdween slechts telkens in de vorm. Want jij dacht dus die vorm te zijn. Welnu je bent de vorm en het vormloze je bent al wat is!
In vrijheid in de spontaniteit van de Vader. Vrede aan jou!

In de Liefde Rini