Bevrijdingsdag 5/5 '07
Oirschot 29/3 - 6/4 '07
Oirschot 20 dec '06
Retraite Oirschot 3-da
Retraite Oirschot 9-da
Meditatiedag 21 dec '05
Overgave
Neutraal zijn in .....
Thema de Liefde
Alleen de ervaring .....
Helderheid
Meditatiedag 14 mei
Geven noch nemen
De Ruimte
Kerstcadeau
De Liefde
De Stilte
De Oorsprong
Openheid
De Liefde 2
De Ene
Gewaren
Inleiding muziek .....
 
 
 
 

Thema Liefde driedaagse 2, 3 en 4 september.
Door Rini van Vught
2 september 2005

Deze komende driedaagse gaan we het hebben over Liefde. De liefde voor de Waarheid is in mijn leven de grootste drijfveer geweest. Wanneer we de liefde voor de waarheid centraal stellen zal er steeds Zelfreflectie, Zelfonderzoek plaatsvinden. Liefde en de waarachtigheid van een ieder zal doorslaggevend zijn om tot eenheid te komen en te beseffen dat we ÉÉN grondbeginsel zijn, namelijk De Liefde!

Ik heb al eens eerder het thema Liefde behandeld bij de vriendenkring maar nog nooit in een driedaagse. Ik vertelde daarin dat Wanneer twee geliefde de Liefde bedrijven, verdwijnen de geliefde en blijft De Liefde over. De persoonlijkheid lost helemaal op als De Liefde het overneemt. Je zou kunnen zeggen dat je dan eigenlijk weer de oorspronkelijke éénheid ervaart met je oorspronkelijke Zelf die Liefde Is. Hier in deze woorden ligt de gehele kern die alles omvat. De persoonlijkheid lost helemaal op….. de afscheiding lost op...... en De Liefde neemt het over, in het totale een worden, samensmelten, en delen. Dit is eigenlijk de kern van alle spiritualiteit en elke spirituele groei. De persoonlijkheid lost helemaal op en de Liefde neemt het over.

Laten we eens gaan kijken wat we precies met De Liefde bedoelen. Ik verwijst even naar een mogelijke toekomstige leefgemeenschap, “De Triniteinen” Deze leefgemeenschap zal gaan leven volgens de volgende levensbeschouwing. Een wereldbeschouwing waarbij in de eigen ervaring, de stof slechts in zijn geheel eigen verschijning van de ziel en al haar werkingen, als een begoocheling wordt ervaren. Van daaruit ontstaat een geestelijke levenshouding, die de opgang van de ziel van een persoonlijke groei naar een onpersoonlijk Zijn (naar Het Ene), in alles centraal stelt! Een groei van het stoffelijke naar het onstoffelijke. Leven vanuit de non-dualiteit, vanuit Het Ene die De Liefde Is!

Je ziet dat met De Liefde je oorspronkelijke autonome Zelf wordt bedoeld. Het is het absolute ondefinieerbare Ene. Er ontstaat een steeds grotere bewustwording dat leven vanuit non-dualiteit vanuit Het Ene die De Liefde is, leven is vanuit onvoorwaardelijke liefde.
De bewustwording dat je één bent, heeft tot gevolg dat je je geliefd weet en vol-ledig vrij. Het is een stimulans in het beoefenen en ontwikkelen van een steeds grotere openheid tot er geen standpunt meer over is, Een!

Ik heb daarom het hooglied van de Liefde een erbij genomen.
Een brief van de apostel Paulus aan de Christenen van Korintië

Het hooglied van de liefde.

13.

1 Als spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.
2 Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb,ben ik niets.
3 Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb, baat het mij niets.
4 De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeld zich niets in.
5 Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan.
6 Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid.
7 Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij.
8 De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen, tongen zullen verstommen, de kennis zal een einde nemen.
9 Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren.
10 Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het onvolmaakte afgedaan.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; nu ik man geworden ben, heb ik het kinderlijke afgelegd.
12 Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan za lik ten volle kennen zoals ikzelf gekend ben.
13 Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste.

We hebben zojuist gelezen:Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het onvolmaakte afgedaan. Het volmaakte komt als we de stilte steeds meer beoefenen en ervaren. Daar waar de stilte enkel nog rest zal Het Ene zich realiseren. Dan zal de stilte een tastbare vorm hebben gekregen binnen de lege vorm.

Dan wordt je diepste ervaring dat de hele schepping en jezelf bestaan uit niets anders dan dat Ene bewustzijn, de Essentie van alle dingen. Men beschouwd en ervaart zichzelf dan niet langer als een belichaamd, denkend of voelend wezen, maar als die Essentie waarin zich de wereld het denken en voelen afspelen.

We zullen de komende dagen het hooglied uitdiepen.